Sunday, July 13, 2014

Toaru Kagaku no Railgun Shirai Kuroko (X-Mas) Cosplay by Kanda Midori

Toaru Kagaku no Railgun Cosplay
Shirai Kuroko(X-Mas) by Kanda Midori

Kanda Midori cosplay as Shirai Kuroko X-Mas

Toaru Kagaku no Railgun Shirai Kuroko XMas by Kanda Midori

Download all Kuroko Shirai cosplay by Kanda Midori photos in Zip (922KB) here.

No comments:

Post a Comment