Monday, July 14, 2014

Toaru Kagaku no Railgun Shirai Kuroko Cosplay by Kanda Midori

Toaru Kagaku no Railgun Cosplay
Shirai Kuroko by Kanda Midori

Kanda Midori cosplay as Shirai Kuroko

Toaru Kagaku no Railgun Shirai Kuroko by Kanda Midori

Download all Kuroko Shirai cosplay by Kanda Midori photos in Zip (10.9MB) here.

No comments:

Post a Comment